CAT TOYS AND OTHERS

เพราะเจ้าเหมียวเปรียบเหมือนสมาชิกในครอบครัว ไม่ว่าจะ กิน นอน เล่น ก็อยู่ด้วยกันกับทาสแมวตลอด เวลาที่ทาสแมวออกไปทำงาน 

เจ้าเหมียวก็ต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง ก็ต้องมีบ้างที่เหงาและรอคอยทาสกลับบ้าน 

ดังนั้น ของเล่น และ ของใช้สำหรับเจ้าเหมียวก็เป็นเครื่องช่วยให้คลายเหงา คลายเครียดได้นะคะ 
แคทเพอรี่ จึงจัดทำ ผลิตภัณฑ์ ทีทั้งคนและแมวสามารถใช้ หรือ มีส่วนร่วมไปด้วยกันได้ออกมา เพื่อให้ผู้ใช้สุขใจทั้งสองฝ่ายนะคะ